Úvodní stránka > Aktuality > Pěší rota Aktivních záloh KVV Plzeň zakončila vojenské cvičení „Hradba 2018“

Pěší rota Aktivních záloh KVV Plzeň zakončila vojenské cvičení „Hradba 2018“

Ve dnech 15. – 21. dubna 2018 se příslušníci pěší roty Aktivních záloh (AZ) Krajského vojenského velitelství (KVV) Plzeň zdokonalili v činnosti, pro kterou jsou cvičeni v případě vyhlášení stavu ohrožení státu, nebo válečného stavu. Střežení objektů důležitých k obraně státu (ODOS), ochrana státní hranice, vytvoření kontrolně propouštěcích míst, to byla hlavní náplň jejich vojenského cvičení. Výcvik byl koncipován tak, aby se co nejvíce přiblížil situacím, které mohou nastat při operačním nasazení jednotky. Příslušníci pěší roty AZ si procvičili činnost při napadení prostoru, jak polovojenskými silami se střelnými zbraněmi, tak třeba opilci, a to včetně předání pachatelů Policii ČR

Výcvik jednotky byl rozdělen na dvě části. V první fázi cvičení se vojáci AZ zdokonalovali ve vševojskové přípravě, procvičili znalosti z chemické, topografické, spojovací a zdravotní přípravy. Součástí vševojskové přípravy byly i ostré střelby z přidělených ručních zbraní ve výcvikovém prostoru Hradiště.

V druhé, taktické části výcviku se vojáci AZ přesunuli do prostor Armádního střeleckého stadionu Dukla v Plzni – Lobzích, kde se zaměřili na vybudování opevnění pro střežení objektů zvláštní důležitosti a vybudování kontrolně propouštěcího místa. V této fázi cvičení si příslušníci pěší roty AZ vyzkoušeli zásah a obranu proti ozbrojené skupině protivníka, kterou simulovali speciálně vycvičení vojáci z povolání od 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Zakončení cvičení proběhlo za účasti významných osob Plzeňského kraje a veřejných sdělovacích medií. Na závěr zhodnotil cvičení velitel jednotky AZ major Ján Vištiak: „I přesto, že si někteří vojáci AZ museli sáhnout při výcviku až na samé dno svých sil, naplánované úkoly stmelení jednotky, obrana a ochrana objektů důležitých pro obranu státu a spolupráce s PČR byly splněny na velmi dobré úrovni.“. Poděkování za provedené cvičení patří jak samotným vojákům pěší roty AZ, tak i organizační skupině složené z příslušníků KVV Plzeň a ostatních útvarů AČR podílejících se na zabezpečení vojenského cvičení HRADBA 2018.

Text a foto: archiv KVV Plzeň

Fotogalerie

Nahoru