Vítejte na stránkách Krajského vojenského velitelství Plzeň

         Krajské vojenské velitelství Plzeň bylo zřízeno 1. 1. 2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) jako vojenský správní úřad. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, kterým je voják z povolání, o jehož služebním zařazení rozhoduje ministr obrany. Vykonává státní správu podle výše citovaného zákona. Jeho místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. Územním obvodem KVV Plzeň je území Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Zřizovatelem a odvolacím orgánem je Ministerstvo obrany České Republiky.   

 

Adresa:                                              

Krajské vojenské velitelství                           

Štefánikovo náměstí 1

304 50 Plzeň

 

Datová schránka:  y9baeku

Podatelna FAX:  973 340 300

E-mail: kvv.plzen@army.cz

IČO:  60162694

 

Úřední hodiny:

pondělí 08:00-17:00
středa 08:00-17:00

16. ROČNÍK STŘELECKÉ SOUTĚŽE AKTIVNÍ ZÁLOHY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ „O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR“ V PLZNI.

16th EDITION OF THE SHOOTING COMPETITION OF THE RESERVE COMPONENT OF THE ARMED FORCES OF THE CZECH REPUBLIC IN PLZEŇ “The Cup of the Chief of the General Staff of the Czech Armed Forces”.

 

Kontaktní místo pro vojenské důchodce:
Každou 4. středu v měsíci v budově Krajského vojenského velitelství v Plzni v době od 10.00 - 14.00 hodin.
Kontaktní osoba: Bc. Martina Šilhánová, DiS (tel. 973 225 973) naleznete zde.

Vojenská ubytovna v Plzni opět částečně zprovozněna, více info a žádost k ubytování naleznete
na odkazu
ZDE

 

21. června 2019 uctění památky generála Heliodora Píky

Publikováno: 21.6.2019 Autor: Jaroslav Tlsták

        Dne 21. června 2019 je tomu již 70 let co byl v nedaleké borské trestnici popraven divizní generál Heliodor Píka, který se stal  první justiční obětí komunistického režimu ve 40. a 50. letech. Narodil se 3. července 1897 ve Štítině u Opavy.

Uctění památky obětí heydrichiády

Publikováno: 17.6.2019 Autor: Jaroslav Tlsták

        V areálu Armádní střelnice v Plzni Lobzích uctili v pátek 14.

Vojenské cvičení pěší roty AZ

Publikováno: 6.6.2019 Autor: Jaroslav Tlsták

       Ve dnech 23. -  30.května 2019 proběhlo vyvedení pěší roty Aktivních záloh (AZ) Krajského vojenského velitelství (KVV) Plzeň do vojenského výcvikového prostoru Hradiště.

Střelecká soutěž Aktivních záloh

Publikováno: 14.5.2019 Autor: Jaroslav Tlsták

Letošní 16. ročník střelecké soutěže aktivních záloh "O pohár náčelníka Generálního štábu AČR" proběhne v Plzni - Lobzích ve dnech 4. - 6. října 2019.

Nahoru