Vítejte na stránkách Krajského vojenského velitelství Plzeň

         Krajské vojenské velitelství Plzeň bylo zřízeno 1. 1. 2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) jako vojenský správní úřad. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, kterým je voják z povolání, o jehož služebním zařazení rozhoduje ministr obrany. Vykonává státní správu podle výše citovaného zákona. Jeho místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. Územním obvodem KVV Plzeň je území Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Zřizovatelem a odvolacím orgánem je Ministerstvo obrany České Republiky.   

Adresa:                                              

Krajské vojenské velitelství                           

Štefánikovo náměstí 1

304 50 Plzeň

 

Datová schránka:  y9baeku

Podatelna FAX:  973 340 300

E-mail: kvv.plzen@army.cz

IČO:  60162694

 

Úřední hodiny:

pondělí 08:00-17:00
středa 08:00-17:00

Kontaktní místo pro vojenské důchodce:
Každou 4. středu v měsíci v budově Krajského vojenského velitelství v Plzni v době od 10.00 - 14.00 hodin.
Kontaktní osoba: Bc. Martina Šilhánová, DiS (tel. 973 225 973) naleznete zde.

Vojenská ubytovna v Plzni opět částečně zprovozněna, více info a žádost k ubytování naleznete
na odkazu
ZDE

 

Školení POKOS u KVV Plzeň

Publikováno: 12.9.2018 Autor: Jaroslav Tlsták

     Dne 10.

Znovuotevření vojenské ubytovny v Plzni

Publikováno: 6.9.2018 Autor: Jaroslav Tlsták

        Dnem 1. září 2018 byla v Plzni po částečné rekonstrukci otevřena bývalá vojenská ubytovna na adrese Slovanská alej 41(konečná tramvaje č. 2 - Světovar). I přes probíhající rekonstrukci bylo zprovozněno celkem 18 lůžek.

Střelecká soutěž „O pohár náčelníka Generálního štábu AČR“ - zrušena

Publikováno: 5.9.2018 Autor: Jaroslav Tlsták

Letošní ročník střelecké soutěže aktivních záloh "O pohár náčelníka Generálního štábu AČR" plánovaný ve dnech 5.-7. 10. 2018 byl z rozhodnutí náčelníka Generálního štábu AČR zrušen.

Složení služebního slibu státního zaměstnance

Publikováno: 3.9.2018 Autor: Jaroslav Tlsták

        Služební slib státního zaměstnance u Krajského vojenského velitelství (KVV) v Plzni složil vrchní referent - rada velení KVV Plzeň – Bc. Šárka Vopalecká. Svým slibem a podpisem úřední listiny naplnil požadavek zákona o státní službě.

Nahoru