Úvodní stránka > Možnosti studia vojáků AZ na vojenských školách

Možnosti studia vojáků AZ na vojenských školách

              VOJÁCI V AKTIVNÍ ZÁLOZE

                  mohli a mohou studovat na vojenských školách!

Podmínkou je úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení, plnění studijního a zkušebního řádu příslušné vojenské školy a zvládnutí zvoleného studijního programu.

 

Informace o možnostech studia na Univerzitě obrany v Brně (UO) a přijímacím řízení  naleznete na odkazu zde:

http://www.unob.cz/uchazec/Stranky/default.aspx

http://www.unob.cz/studium/Stranky/prijimaci_rizeni.aspx

http://www.unob.cz/student/Stranky/default.aspx

 

Informace o možnostech studia na Vojenském oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (VO FTVS UK) a přijímacím řízení naleznete na odkazu zde:

http://www.vojenskyobor.cz/uchazec/

http://www.vojenskyobor.cz/prijimaci-rizeni/

 

Informace o studiu na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové (VSŠ a VOŠ MO) naleznete na odkazu zde:

http://www.vsmt.cz/uchazeci.aspx

http://www.vsmt.cz/studium.aspx

 

S ohledem na skutečnost, že nejpravděpodobnější formou studia vojáka v aktivní záloze je kombinované studium, tj. studium při zaměstnání realizované formou studijního soustředění podle pokynu vzdělávacího zařízení, dále doplňuji:

a) předpokládaná délka a četnost studijních soustředění, zkouškového období:

 na UO:

 - kombinované studium v bakalářkém studijním programu trvá 3 roky;

 - kombinované studium v magisterském studijním programu trvá 5 let ;

 - 1x deset pracovních dnů v průběhu zimního semestru;

 - 2x deset pracovních dnův průběhu zimního semestru;

 - po dobu zkouškového období podle potřby;

na VO FTVS UK:

 - kombinované studium v bakalářkém studijním programu trvá 3 roky;

 - kombinované studium v magisterském navazujícím studijním programu trvá 2 roky;

 - podle stanoveného rozpisu studia a konzultací;

  - po dobu zkoušového období podle potřeby;

na VSŠa VOŠMO:

 - kombinované studium trvá 3 roky;

 - vždy 1 týden každý měsíc;

 - po dobu zkouškového období podle potřeby;

 

b) pobyt na studijním soustředění nebo na zkoušce nelze považovat za vojenské cvičení, dobrovolné vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení;

c) bezplatné ubytování může poskytnout pouze UO a VSŠ a VOŠMO;

d) bezplatné stravování se studentů kombinovaného studia neposkytuje.

Nahoru